اطلاعیه – خدمات میر بیزنس بانک در روسیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند به منظور رفاه حال هموطنان ایرانی مقیم فدراسیون روسیه (از جمله دانشجویان عزیز) و در جهت سهولت انتقال وجه از فدراسیون روسیه به جمهوری اسلامی ایران و بالعکس تمهیدات ویژه ای توسط میر بیزنس بانک مسکو با همکاری و مساعدت بانک ملی ایران بعمل آمده است ، لذا هموطنان گرامی و“اطلاعیه – خدمات میر بیزنس بانک در روسیه”

بیشتر بخوانید

Scroll to top